ข้อมูลทั่วไป
       คำขวัญอบต.
       ประวัติอบต.
       สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
       วิสัยทัศน์
       คณะผู้บริหารและสมาชิก
       คณะผู้บริหาร
       กำนัน/ผู่ใหญ่บ้าน
       สมาชิกสภาอบต.
       สำนักปลัด
       กองคลัง
       กองช่าง
       การดำเนินงานของอบต.
       การติดตามและการประเมินผล
       รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
       แผนพัฒนาสามปี
       ผลงานปีที่ผ่านมา
       ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
       ข้อมูลสำหรับประชาชน
       สำนักปลัด
       กองคลัง
       กองช่าง
       กฏและระเบียบต่างๆ
       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่งคราวพ.ศ.2557
       พระราชบัญญัติ
       กฎระเบียบกระทรวง
       การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
       การตั้งงบประมาณ
       สถานที่สำคัญของตำบล
       สถานที่สำคัญ
       สินค้าประจำตำบล
     ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 นายเอกวุธ  ไชยมหาพฤกษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
สายด่วนนายก   056-647181

........................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
  นางทัศนีย์  ศรีอำนวย 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
โทรศัพท์  084 1527982

 
                  

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ ธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
  

 
 
 
  
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2559   [ 27/7/2559 11:41:02 ]
การลงทะเบียนคนพิการ(เพิ่มเติม)   [ 27/7/2559 10:44:55 ]
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน   [ 19/11/2558 10:35:25 ]
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   [ 5/11/2558 15:02:32 ]
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   [ 29/6/2558 9:58:03 ]
     
 
 
  
        
 
 
 
ภาพกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี
ภาพกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา
ภาพกิจกรรม ลอยกระทง
ภาพกิจกรรม กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอเคลื่อนที่
     
 
 
 
 
 [ 19/11/2558 11:11:13 ] สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
 [ 14/10/2557 11:52:54 ] กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 [ 17/6/2559 20:40:49 ] วิธีเลี้ยงกบคอนโดในยางรถยนต์
 [ 17/6/2559 20:35:36 ] เปลือกไข่ไก่สีน้ำตาลหรือสีขาวต่างกันไหม?คุณค่าทางโภชนาการของไข่มีอะไรบ้าง?
 [ 17/6/2559 20:20:16 ] 10 เคล็ดลับเพื่อสุขภาพดี
 [ 17/6/2559 16:41:48 ] การนอนหลับพักผ่อนที่เหมาะสมของแต่ละวัย
 [ 20/7/2552 9:50:42 ] เอกสาร ท่านเคยทราบเกี่ยวกับอาเซียนและกฎบัตรอาเซียนหรือไม่(กฎบัติอาเซียนฉบับอังกฤษ)
 [ 20/7/2552 9:20:35 ] สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
 [ 20/7/2552 9:14:36 ] บทสรุปของการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 553 ขอเสนอโครงการปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญสำหรับ SML หมู่บ้าน,ธุรกิจส่วนตัว 25-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 474
ห้ามเข้า 400 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาตำบลเรา 28-ธค.-10 ตอบ 1/อ่าน 601
ห้ามเข้า 535 ผ่านมา..แวะทักทาย 08-ธค.-10 ตอบ 0/อ่าน 480
ห้ามเข้า 530 แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 22-กค.-10 ตอบ 0/อ่าน 6045
ห้ามเข้า 529 แจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 22-กค.-10 ตอบ 0/อ่าน 505
ห้ามเข้า 525 แนวทางการพัฒนาตำบล 22-กค.-10 ตอบ 2/อ่าน 585
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
ตำบลทุ่งโพธิ์  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร
โทร: 056-647181  แฟกซ์:  056-647181 ต่อ 16  Email : thungpho
@thungpho-sao.go.th
Copyright 2013.thungpho-sao.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd