ข้อมูลทั่วไป
      คำขวัญอบต.
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      กำนัน/ผู่ใหญ่บ้าน
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      การดำเนินงานของอบต.
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 นายเอกวุธ  ไชยมหาพฤกษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
สายด่วนนายก   056-647181

............................................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
  นางทัศนีย์  ศรีอำนวย 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
โทรศัพท์  084 1527982

 
                  

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ ธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
  

 
 
  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์   [ 19/8/2556 14:06:31 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ 2556   [ 19/6/2556 11:24:10 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์   [ 30/1/2556 8:52:11 ]
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี   [ 21/6/2555 15:48:03 ]
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2554 - 2556   [ 22/6/2554 10:35:06 ]
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2554   [ 22/6/2554 10:28:54 ]
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2553   [ 22/6/2554 10:25:56 ]
     
 
  
        
 
 
 
ภาพกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี
ภาพกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษา
ภาพกิจกรรม ลอยกระทง
ภาพกิจกรรม กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับอำเภอเคลื่อนที่
     
 
 
 
 [ 14/10/2557 11:52:54 ] http://www.dla.go.th/
 
 
 
 
 [ 20/7/2552 9:51:10 ] การรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่รวมทั้งเกร็ดความรู้ไข่ไก่
 [ 20/7/2552 9:50:42 ] เอกสาร ท่านเคยทราบเกี่ยวกับอาเซียนและกฎบัตรอาเซียนหรือไม่(กฎบัติอาเซียนฉบับอังกฤษ)
 [ 20/7/2552 9:49:14 ] สรุปรายงานผลการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 [ 20/7/2552 9:25:31 ] สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
 [ 20/7/2552 9:20:35 ] สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
 [ 20/7/2552 9:15:33 ] สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 [ 20/7/2552 9:14:36 ] บทสรุปของการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 530 แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้องยอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่] 05-มค.-12 ตอบ 143/อ่าน 5561
ห้ามเข้า 553 ขอเสนอโครงการปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญสำหรับ SML หมู่บ้าน,ธุรกิจส่วนตัว 25-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 314
ห้ามเข้า 552 บริการรับจัด กิจกรรม สัมมนา ประจำ ปี บริษัทฯ Walk Rally ตามงบประมาณ‏ 22-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 312
ห้ามเข้า 545 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว/ฝึกทบทวน/ทำกิจกรรม/อบรมโครงการต่างๆ ภายในหน่วยทหาร 30-พค.-11 ตอบ 0/อ่าน 333
ห้ามเข้า 400 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาตำบลเรา 28-ธค.-10 ตอบ 1/อ่าน 534
ห้ามเข้า 535 ผ่านมา..แวะทักทาย 08-ธค.-10 ตอบ 0/อ่าน 425
ห้ามเข้า 529 แจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 22-กค.-10 ตอบ 0/อ่าน 443
ห้ามเข้า 525 แนวทางการพัฒนาตำบล 22-กค.-10 ตอบ 2/อ่าน 514
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
ตำบลทุ่งโพธิ์  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร
โทร: 056-647181  แฟกซ์:  056-647181 ต่อ 16  Email : thungpho
@thungpho-sao.go.th
Copyright 2013.thungpho-sao.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd